GİZLİLİK VE KULLANIM ŞARTLARI

 

GENERALI FIRSATLAR KULÜBÜ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

&

SİTE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Ticaret Unvanı                      : Generali Sigorta A.Ş. (bundan böyle “Generali”)

Esas Faaliyet Konusu          : Elementer Sigortacılık

Adresi                                    : Dikilitaş Mah. Barbaros Plaza No:113 Beşiktaş İstanbul

MERSİS No                          : 0394000603100017

Tel & Faks                            : 0850 555 55 55; Faks:  0850 555 55 55;

Web Sitesi                              :http://www.generali.com.tr

e-posta                                    : generali@generali.com.tr     

Kayıtlı Elektronik Posta      : generalisigorta@hs03.kep.tr

Kurumsal bilgiler                  : Ticaret Sicil No: İstanbul, 252555.

                                                :MERSIS No: 0394000603100017

                                                :Sermaye: 104.586.865,67 TL

1. TARAFLAR

1.1 Barbaros Plaza Emirhan Cad. No:113 Kat: 13-14 Dikilitaş-Beşiktaş adresinde mukim Generali Sigorta Anonim Şirketi (“Generali”) sigortacılık sektöründe hizmet vermekte olan bir şirkettir.  Kullanıcı, Generali’nin işbu internet sitesinde sağladığı hizmetlerden ve üyelik avantajlarından faydalanmak istemektedir.

1.2 Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) kendisi tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedir.

1.3 Generali ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

1.4. Generali , işbu sözleşmedeki hizmetlerin sunumu için Yunus Mah. Kasımpatı Sok. No:34 K 34860 Kartal- İstanbul adresinde mukim Erhas Tüketim Malları Ticaret Ltd. Şti.’nden hizmet alır. Kullanıcı’nın kabulüne bağlı olmaksızın Generali farklı bir firma ile çalışmakta serbesttir.

 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Generali Fırsatlar Kulübü, mevcut & potansiyel &  eski müşterilerden oluşan Generali Topluluğu üyelerine, Generali’nin tamamen kendi inisiyatifine bağlı olarak, çeşitli avantajlar ve/veya hediyeler   sunacağı sanal bir ortamdır.  Generali, mevcut & potansiyel &  eski müşterilerinin  teklif alma anından itibaren göstermiş olduğu çabaları takdir etmek ve desteklemek arzusundadır. 

İşbu Sözleşme’nin konusu; Türkiye’de mukim ve ilgili mevzuat uyarınca yetkili bir sigorta şirketi olan Generali tarafından “Generali Fırsatlar Kulübünde”  sunulan hizmet ve fırsatlarla ilgili olarak (“Hizmet”),  Kullanıcı ve Generali’nin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3. TANIMLAR

 

Mevcut Müşteri: (i) Daha önce web sitesi veya Çağrı Merkezi aracılığı ile bir poliçe satın almış olan ve üyelik şartlarıyla ilgili değerlendirme anında Generali'den yaptırmış olduğu en az bir adet geçerli poliçesi bulunan, (ii) prim ödemelerini düzenli şekilde yapan Generali aktif müşterileri ("Mevcut Müşteri").

Potansiyel Müşteri: (i) Web sitesi veya Çağrı Merkezi aracılığı ile bir sigorta teklifi almış olan, (ii) kendilerine tanıtımı yapılan bir ürünü satın alarak Generali'nin yeni müşterisi olması hedeflenen Potansiyel müşteriler ("Potansiyel Müşteri").

Referans olan: bu kişiler, bir Generali Mevcut veya Potansiyel Müşterisi olabilir ve yeni müşteriler kazandıran MGM (Kendi Üyeni Getir) programını kullanarak Generali poliçelerinin tanıtımını kendi çevrelerindeki kişilere, ticari olmayan amaçlarla yapan kişilerdir.  Generali'nin resmi MGM programının devam ettiği süre zarfında, programın kurallarını uygulayan bu kişiler ödüllendirilir.

Referansla gelen (i) Bir Referans olan tarafından Generali’ye davet edilen, (ii) siteye üye olmak ve kendilerine tanıtımı yapılan bir ürünü satın alarak Generali'nin yeni müşterisi olması hedeflenen potansiyel müşteriler

Eski Müşteri: (i) Değerlendirme anında Generali'den yaptırdığı herhangi bir geçerli poliçesi bulunmayan, (ii) değerlendirmeden önceki en fazla 2 yıllık zaman diliminde Generali’den en az bir adet geçerli poliçeye sahip olmuş olan, ve kendilerine tanıtımı yapılan bir ürünü satın alarak Generali'nin yeni müşterisi olması hedeflenen eski müşteriler

3.1 İşbu Sözleşme’yi onaylayarak Kullanıcı, reşit olduğunu, işbu Sözleşme ve Site’de yer alan koşulları sağladığını ve sağlayacağını kabul eder.

3.2 Kullanıcı, Site’den faydalanmaya imkan veren (varsa) kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Ancak Kullanıcı bilgileri, Kullanıcı’nın onayı olmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen haller dışında Hizmet kapsamı haricinde kullanılmayacak, üçüncü kurum ve kişilerle paylaşılmayacaktır

3.3 Kullanıcı, üyelik profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

3.4 Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu Hizmet’in sağlanabilmesi, bazı bilgilerin Generali’ye ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri Hizmet’ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile eki Gizlilik Koşulları’nda belirtilen şekilde Hizmet’in sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini saklanabileceğini ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde üçüncü kişilere ifşa edilebileceğini kabul eder.

3.5 Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.

3.6 Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Generali’ye aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Hizmet’ten faydalanmanın ve Site kullanım amacının ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve Hizmet’ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Generali ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Generali sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

3.7 Site’de yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara Generali’nin onayı olmadan link verilemez.

3.8 Generali, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

3.9 Generali, işbu Sözleşme’ye konu Hizmet’i, Sözleşme’de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

3.10 Kullanıcı tarafından Teklif’in oluşturulması amacıyla veya sonraki süreçte sağlanan bilgilere ilişkin bilgi güvenliği, Generali’nin birinci önceliğini teşkil etmektedir. Generali, Teklif almak üzere paylaşılan Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Generali’nin bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar’a aittir.

 

4. HİZMET SÜREÇLERİ

4.1. Kulüp üyesi olamayacak kişi ve taraflar:

- Banka Acenteleri, brokerler (gerçek veya tüzel kişi) ve bunlar aracılığı ile Generali’den poliçe alanlar;

-  Doğrudan bir Acente aracılığı ile poliçe almış tüm müşteriler (3. Maddede belirtildiği üzere)

- Doğrudan bir Acente aracılığı ile poliçe almış tüm potansiyel müşteriler (3. Maddede belirtildiği üzere)

- Generali poliçelerinin tanıtım ve satışını yapan acenteler (kendi kişisel poliçeleri hariç)

- Brokerler aracılığı ile veya başka ortaklıklar vasıtasıyla Generali ürünlerini satın almış olan müşteriler.

- Tüzel Kişi müşteriler

4.2.Süre:

Kulüp kapsamında, Kazanılan puanlara ilişkin bir zaman kısıtlaması mevcuttur:

Puanlar,  poliçe satın alma işlemi ile  aynı tarihte yüklenecek ve ertesi gün kulübün web sitesinde görülebilir olacaktır.

Poliçenin, düzenlenme tarihinden sonraki 30 gün içinde iptal edilmesi halinde, söz konusu poliçeye ait olan tüm kazanılmış puanlar, Sitedeki toplam puandan düşülerek geri alınır.

Satın alınan poliçelere ait olan puanlar, poliçe başlangıç tarihinden 30 gün sonra etkinleştirilir.

Müşterinin Generali’ye gelmesine vesile olan “Referans Olan’ın kazanacağı puanlar referans olduğu poliçesinin başlangıç tarihinden 30 gün sonrasında etkinleştirilir.

İŞBU KLUB KAPSAMINDA KAZANILAN TÜM PUANLAR, KAZANMA TARİHİNDEN İTİBAREN 13 AYLIK ZAMAN AŞIMINA TABİ OLUP, 13 AY DOLDUKTAN SONRA KULLANILAMAZ.

Generali “puan zaman aşım süresini” istediği zaman kimseye danışmadan değiştirebilir.

4.3. Alan:

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde geçerlidir.

4.4 Ürünler:

Generali, bahsi geçen puanları ve hediyeleri aşağıdaki Tablo A'da belirtilen ürünler ("Poliçe" veya "Poliçeler") için verecektir.

Aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu girişim başka bir Generali promosyonuyla veya ticari faaliyetiyle birleştirilemez.

Tablo A

1 Ekim 2017 tarihinden itibaren yeni puan kazanımı olmayacaktır. 


4.5. İletişim planı:

Bu girişim/kulüp üyeliği, müşterilere web sitesi aracılığı ile veya mevzuata uygun bulunan başka herhangi bir yol ve yöntemle duyurulacaktır.  Duyuru ve promosyonun içeriği T.C. Kanunlarına uygun olacaktır.

Generali, o anda geçerli olan pazarlama onayına ilişkin yasal düzenlemelere riayet etmek kaydıyla, mevcut veya potansiyel kullanıcılarla doğrudan iletişim kurma hakkına sahip olacaktır.

4.6. Süreç:

·         " Müşteri": Müşteri, gerekli tüm bilgileri vermek suretiyle Siteye üye olabilir ve kişisel alana giriş yapar.  Sistem her kullanıcıya özel bir kullanıcı adı ve parola atar. Sistem ayrıca, parola değişikliği, parola sıfırlama ve Sitedeki kişisel sayfaya ilişkin tüm diğer bilgilere dair ilave bilgi vermek amacıyla kullanıcıya SMS veya e-posta da gönderebilir.

·         " Müşteri", poliçe düzenleme tarihinin ertesi gününde sisteme giriş yaptığında, kişisel sayfasında "Toplam Puan" veya benzeri bir ifade ile kendisine ait toplam puanını görebilir.

·         " Müşteri", sistemde hemen kullanabileceği puanları "Aktif puanlar" veya benzeri bir ifadenin altında görebilir.

Puanların işleyiş mantığı aşağıda Tablo B'de verilmiştir.

·         “Potansiyel Müşteri”: "Potansiyel Müşteri", herhangi bir ürünün (bkz: Tablo A) hesaplamasının yapıldığı tarihte veya o tarihten sonraki herhangi bir zamanda, gerekli tüm bilgileri vermek suretiyle Siteye üye olabilir ve kişisel alana giriş yapar. Sistem her kullanıcıya özel bir kullanıcı adı ve parola atar. Sistem ayrıca, parola değişikliği, parola sıfırlama ve Sitedeki kişisel sayfaya ilişkin tüm diğer bilgilere dair ilave bilgi vermek amacıyla kullanıcıya SMS veya e-posta da gönderebilir.

·         "Potansiyel Müşteri", poliçe hesaplama tarihinin ertesi gününde sisteme giriş yaptığında, kişisel sayfasında "Toplam Puan" veya benzeri bir ifade ile kendisine ait toplam puanını görebilir.

·         "Potansiyel Müşteri", Referans olduğu poliçelere ait puanların tamamını ve oyun, anket ve benzerlerine ait puanların tamamını, ilgili uygulamanın gerçekleştiği tarihten bir sonraki gün içinde sistemde görebilir.

·         "Potansiyel Müşteri", sistemde hemen kullanabileceği puanları "Aktif puanlar" veya benzeri bir ifadenin altında görebilir.

Puanların işleyiş mantığı Tablo B'de verilmiştir.

Tablo B

1 Ekim 2017 tarihinden itibaren yeni puan kazanımı olmayacaktır. 

 

Kullanıcı "Aktif Puanlar" veya benzer bir başlık altına girilen tüm puanlarını kullanabilir.

Generali poliçelerinin satışının tamamlanabileceği ve bu programa katılmak için geçerli olan kanallar aşağıda belirtilmiştir.

·         Çevrimiçi olarak www.GeneraliFirsatlarKulubu.com.tr adresinden

·         Telefonla 0850 555 55 55 no.lu hat aranarak

Generali nihai teklif üzerinde belirtilen prim ödemesini aldığı ve tüm gerekli bilgi ve belgeler Generali'ye iletildiği anda, sigorta sözleşmesinin başarıyla kurulduğu kabul edilir. Mevcut veya Potansiyel Müşteri bu uygulamanın tamamlanması için gerekli olan unsurları Generali'nin gönderdiği mesajlarda belirtilen zamanda ve şekilde teslim edemezse, poliçe düzenlenmez ve Mevcut veya Potansiyel Müşteri ilgili puanlara hak kazanamaz.

Generali, bu girişim süresince, sınırlı bir süre için bile olsa alıcılara daha iyi koşullar sunma, yani örnek göstermek yoluyla müşterilerin ekstra puanı kazanmasını sağlayacak tanıtım faaliyetlerini onlara sunma hakkını saklı tutar. Alıcılar, bu tür girişimler hakkında, bonus puanlarını nasıl kazanabilecekleri konusunda onlara önceden bilgi veren periyodik iletişim mesajları veya bir kereye mahsus iletişim mesajları ile bilgilendirilecektir.

Generali Fırsatlar Kulübü, kullanıcılarına puanlarını başka kullanıcılara devretme hakkı tanıyabilir. Bu hak, özel bir kampanya adı altında olup; Generali tarafından herhangi bir zamanda durdurulabilir. Puan devreden ve devralan kullanıcılar yukarıda belirtildiği üzere Generali Sigorta’nın potansiyel müşterisi, müşterisi veya eski müşterisi olmalı ve Generali Fırsatlar Kulübünü resmi sitesi olan http://www.generalifirsatlarkulubu.com/ dan kayıt olmalıdır. Her kullanıcı puanların göndericisi ve alıcısı olabilir.

Gönderici: başka bir kullanıcıya puan transferi yapma kararını alan kişidir. Gönderici puanları alıcıya gönderebilmek için alıcının T.C. Kimlik numarasını bilmelidir. Puan transferi işlemi tamamen göndericinin sorumluluğu altındadır. Generali Sigorta;  puan gönderim işleminden ve puanlarla ilgili olası yanlış kullanımlardan sorumlu olmayacaktır.

Alıcı: gönderenin puanlarını alan kişidir. Puanlar gönderim işleminden hemen sonra görüntülenebilecek ve gönderim tarihinden 24 saat sonra aktif olacaktır. Alıcı o sırada http://www.generalifirsatlarkulubu.com/’da stokta bulunan dilediği hediye ürüne erişebilmek için transfer puanlarını mevcutta bulunan aktif puanları ile hiçbir kısıtlama olmadan birleştirip kullanabilir.

Kısıtlamalar: Gönderici Alıcıya puan transfer işlemi ile puan gönderdikten sonra işlem iptal edilemez. Göndericinin puanlarını tekrar puan transfer maliyeti kesintisi olmadan  Alıcıdan geri alması mümkün değildir.

 

4.7. Primler, Teslim Süresi Ve Gönderi

Puanlar karşılığı  kazanılabilecek ödüller, Sitede yer alan ve o anda geçerli olan katalogda görülebilir.

Alıcılar, biriktirdikleri ve Generali'nin onayladığı puanlarla, Sitede belirtilen uygun prosedürü takip ederek bu katalogdan bir veya birkaç ödülü almak için başvuruda bulunabilir.

Yukarıda belirtilen puan sona erme tarihine dek ödül için kullanılmak üzere başvurusu yapılmayan puanlar iptal edilir.

Katılımcılar, ödül talep ettikten sonra siparişlerini düzeltemez veya iptal edemezler ve ödül haklarından feragat etseler dahi puanları kendilerine iade edilmez.

Ödüller, alıcılara kanunun gerektirdiği süre zarfında, alıcının Siteye kayıt olduğu zaman beyan ettiği adrese, gönderi masrafı Generali'ye ait olmak üzere teslim edilir.  Generali, alıcının yanlış veya eksik adres bildirmesinden dolayı gerçekleşemeyen veya geciken teslimatlardan veya buna ilişkin hatalardan sorumlu değildir.

Ödüller paraya çevrilemez ve alıcıya, para karşılığında dahi  bu Yönetmelikte belirtilen koşulların dışında teslim edilmesini talep etme hakkını vermez.

Generali, bu işlem boyunca ödüllerin alıcıların talep edebilmesi için mevcut olmasını veya mevcut olmadıkları durumda da bunları aynı tipte, aynı değerde ve eşit kalitede başka ödüllerle ikame etmeyi taahhüt eder.  Ödül kataloğunun Sitede yer alan kompozisyonu da buna göre değiştirilecek ve yeni ürünler gereken şekilde Kataloga eklenecektir.

• Fiziksel Ürünler

Ödüller Generali tarafından ve masrafları Generali'ye ait olmak üzere alıcılara gönderilecektir ve alıcılar, söz konusu ödülü geçerli olmayan bir nedenden ötürü reddetmedikleri sürece hiçbir borç altına girmeyecektir.  Ödülü geçerli bir nedene dayanmadan reddeden alıcılar ise masrafları kendisine ait olacak şekilde yeniden gönderi talep edebilecektir. Ödüller profesyonel nakliye şirketleri (kargo, kurye, ekspres posta veya posta dağıtıcıları) tarafından teslim edilir.  Generali nakliye konusunda ve/veya dış ambalajı alenen yırtılmış ve bozulmuş olan, kırılan veya hasar gören ödüller için sorumluluk kabul etmez.   Yukarıda belirtilen hasarların gerçekleşmesi halinde, bu hasarın teslimat sırasında belirlenmesi ve teslimat yapıldıktan sonra olmaması kaydıyla, alıcının yapacağı itiraz ve taleplerin muhatabı nakliye şirketi olacaktır. Bu nedenle Generali, alıcılara veya ödülü teslim almaya yetkili olan kişilere, teslim makbuzunu imzalamadan önce kendilerine teslim edilen paketi dikkatle kontrol etmelerini, ödülün kısmen veya tamamen zarar görüp görmemiş olduğunu belli edecek herhangi bir kurcalama, kırılma, yırtılma vb olmadığından emin olmalarını tavsiye eder. Alıcılar, bu konuda makul ve geçerli bir şüpheye sahip olmaları halinde, olayı yazılı olarak gerekçelendirmek kaydıyla ödül teslimini reddedebilir veya olayın doğrulanması kaydıyla ödülü almaktan vazgeçebilirler. Bu durum irsaliye/teslim belgesi üzerinde açık ve net olarak belirtilmelidir.

• Elektronik posta yoluyla verilen Ödüller:

Ödül teslimi, e-posta vasıtasıyla yapılacaktır.  Alıcıdan, kişisel bilgilerinin katılım sırasında verdiği bilgilerle tutarlı olduğunu kanıtlamak üzere kimlik numarasını göndermesi talep edilebilecektir.

Şirket, aşağıdaki nedenlerden ötürü alıcıyla irtibat  kurulamaması durumunda sorumluluk kabul etmez:

• e-posta gelen kutusunun dolu olması;

• kayıt sırasında verilen e-posta adresinin yanlış, eksik olması veya mevcut olmaması;

• kazanma bildirimi e-posta ile gönderildikten sonra ana sistemden herhangi bir yanıt alınamaması:

• e-posta gelen kutusunun aktif olmaması;

• kayıt sırasında verilen e-posta adresinin Generali’nin kara listede bulunması.

Generali, ödüllerin alıcılar tarafından yanlış kullanılması durumunda hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Generali, ödül teslimatı sırasında aşağıdakilerden sorumlu değildir:

• Alıcının adresinde değişiklik olması veya o adresin kapanması ve bu durumun zamanında bildirilmemesi.

• Alıcının ödül teslimine ilişkin olarak kendisi ile irtibat kurulabilecek bir telefon numarası veya e-posta adresi vermemiş olması.

4.8. Sürece İlişkin Diğer Konular

• Generali, herhangi bir "Mevcut Müşteri", "Potansiyel Müşteri" ve/veya "Eski Müşteri"nin hileli, aldatıcı ve/veya bu etkinliğin özüne zarar verecek davranışlar sergilemesi halinde, sadece kendi karar ve takdiri ile söz konusu kişiyi/kişileri bu etkinliğe dahil etmeme hakkını saklı tutar. Generali her durumda bu kişilerin daha önce kazanmış oldukları ilgili puanları da siler.

• Generali, alıcının halihazırda kazanmış olduğu haklara zarar vermeden alıcılara katılım için daha avantajlı ve tercih edilir koşullar sunma hakkını saklı tutar.

• Bu girişime katılmak, katılımcının kendilerine ilişkin burada yer alan kural ve koşulları kabul ettiği anlamına gelir.

• Hileli ve aldatıcı her türlü yatırım Generali tarafından araştırılacak ve gerekli kontrollere tâbi tutulacak, "Mevcut Müşteri", "Potansiyel Müşteri" ve/veya "Eski Müşteri"den bu konuda gerekli olan belgeler yazılı olarak talep edilecek ve yapılan araştırma sonrasında yanlış bir katılım gerçekleştirildiği tespit edilirse, ilgili katılımcının kaydı, puanları ve kazandığı ödüller iptal edilecektir. Aynı şekilde, doğru ve düzgün bir şekilde kaydolmamış olan "Mevcut Müşteri", "Potansiyel Müşteri" ve/veya "Eski Müşteri", kayıt sırasında verdiği bilgilerin doğru olmadığının ve fiilen kaydolan şahsa ait olmadığının kanıtlanması halinde, ödül alma hakkını kaybeder ve ilgili kişinin kaydı iptal edilir. Generali veya Generali'nin gözetim ve denetimi altındaki üçüncü taraf, oluşturulan bu sistemi aldatmaya yönelik her türlü girişimi yasaklama ve önlemek amacıyla, en uygun bulduğu koşullarda ve geçerli kanunlara uygun şekilde hareket etme hakkını saklı tutar.

5. FERAGAT

5.1 Generali, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

5.2 Kullanıcı, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından General’inin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.3 Kullanıcı, General’inin site ’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site ’den veya site ‘ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

5.4 Generali, kullanıcının site ‘ye bağlantısı sırasında veya site ’deki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarından ve maruz kalacağı yaptırımlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

6. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 

7. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

 

 

 

8. SÖZLEŞME’NİN ASKIYA ALINMASI VE FESHİ

 8.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan koşullara ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Generali, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Generali tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Generali tarafından feshedilebilecek ve verilmiş olan Teklif geri alınabilecektir.

8.2 Generali, Kullanıcı tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan Hizmet’e ilişkin yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site üzerinden sunduğu Hizmet’i ve işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

 

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

10.2 Generali, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Generali’nin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

10.3 Generali herhangi bir sebep göstermeksizin ve Site’de yayınlamak suretiyle işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, Site’nin ve Hizmet’in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Generali tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

 

 

 

B- SİTE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Koşulları’nın amacı, Site kullanıcılarına ait kişisel bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Koşulları, Kullanıcılar ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

 Generali, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri (isim-soyisim, iletişim bilgileri ile Teklif’in oluşturulmasına yönelik her türlü bilgi), Kullanıcı ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Generali, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Söz konusu kişisel veriler, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hallerin dışında, Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, anonimleştirilerek çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Kullanıcı’ya ait bilgiler ayrıca, Kullanıcı’dan ilgili kapsama ilişkin olarak bir onay alınmış olması kaydıyla (i) Generali tarafından ürün ve hizmetlerinin pazarlanması ve Kullanıcı ile iletişime geçilmesi amacıyla işlenebilecek ve saklanabilecek, ve/veya (ii) Generali’nin işbirliğinde olduğu kişilere yine doğrudan pazarlama amaçlı olarak aktarılabilecektir.

 

Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, ilgili bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, mevzuatta öngörülen koşullarla kişisel verilerin silinmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca resmi şekilde bildireceği iletişim yöntemiyle kendisiyle iletişime geçilmesine engel olunmasını talep etme hakkına sahiptir.

Generali, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişki bilgileri anonim hale getirerek istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

 

Generali ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

 

Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

Kullanıcı’nın haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Generali gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Generali, yukarıda anılan amaçlarla ve verdiği hizmetin ifasıyla bağlı olmak üzere ilgili verileri Kullanıcı’nın bulunduğu ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

 

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Generali’nin bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Generali, işbu Gizlilik Koşulları’nı dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Generali’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Koşulları hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Menü-1 Listele Menu-2 Listele Gizle Sıra 3 Gönder Geri Al © Erhas Software 2017Admin theme powered by Erhas

GİZLİLİK ve KULLANIM ŞARTLARI

SİPARİŞ TAKİBİ

TESLİMAT BİLGİLERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Generali, sigortanın kolay hali.
Listenizde ürün bulunmamaktadır